Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου: Τι σημαίνει ένας κακός βαθμός

Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου: Τι σημαίνει ένας κακός βαθμός

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν οι απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο αυξάνονται. Τα μαθήματα Γυμνασίου πληθαίνουν και οι επιδόσεις στο σχολείο για τους μαθητές επηρεάζονται. Τι σημαίνει όμως ένας κακός βαθμός σε ένα μάθημα; Αρχικά, να αναφέρουμε ότι ένας κακός…

e-Wisdom.gr