• Διάρκεια 25 ώρες
 • Διαλέξεις 6
 • Μάθημα Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Κουίζ 0
 • Ποσοστό επιτυχίας 80
 • Πιστοποίηση Ναι
 • User Avatar

  e-Wisdom

 • Κατηγορία:

  Εκπαίδευση Ενηλίκων

80,00€
 • 0 εγγεγραμμένοι μαθητές
 • Ελληνικά

Στο e-Wisdom τα ετήσια e-Learning προγράμματα διεξάγονται με ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-Wisdom.

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στην διδασκαλία

Σχετικά με το σεμινάριο

Περιγραφή του Σεμιναρίου 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και οι ξαφνικές αλλαγές με την εισαγωγή της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας δημιούργησαν νέα δεδομένα και προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς, προέβαλαν νέες ανάγκες, άλλαξαν και επαναπροσδιόρισαν τους μαθησιακούς στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει, αφού καλείται να γίνει ο ενορχηστρωτής της μαθησιακής διαδικασίας, ο δημιουργός του ψηφιακού υλικού και ο καθοδηγητής του μαθητή στη προσπάθεια του για ανακάλυψη της γνώσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπτύσσουν δεξιότητες ώστε να καθίστανται ικανοί να διαχειρίζονται την πληροφορία και να επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα, να εργάζονται σε ομάδες και να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα, να είναι εφευρετικοί και δημιουργικοί και να αξιοποιούν την χρήση της τεχνολογίας και να καθοδηγούν τους μαθητές τους πώς να μαθαίνουν (Partnership for 21st Century Skills, 2009). 

Γι’ αυτό το λόγο, οι  σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικά εργαλεία για έναν εκπαιδευτικό, ώστε το μάθημά του να γίνει πιο ενδιαφέρον, αποτελεσματικότερο και διαδραστικό.

Σκοπός Επιμόρφωσης

Στο σεμινάριο επιδιώκουμε την εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στην παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή διδακτική πράξη.

Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στον τρόπο χρήσης και αξιοποίησης συγκεκριμένων λογισμικών προβάλλοντας καλές πρακτικές για τη διδασκαλία, προτάσεις με δραστηριότητες, φύλλα εργασίας για τους μαθητές και παραδείγματα για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν web 2.0 εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  καθώς και διδακτικές προτάσεις για την αξιοποίησή τους στην σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:

 1. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της εξ αποστάσεως  σύγχρονης & ασύγχρονης εκπαίδευσης.
 2. Να κατανοούν το ρόλο του εκπαιδευτικού και του μαθητή στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.
 3. Να γνωρίζουν πώς θα σχεδιάζουν ένα μάθημα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
 4. Να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία και online λογισμικά για τη δημιουργία δραστηριοτήτων σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.
 5. Να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση των μαθητών. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους, παιδαγωγούς, καθηγητές ξένων γλωσσών αλλά και φοιτητές που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το σχεδιασμό και τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων για την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. Επίσης, απευθύνεται και σε ειδικούς παιδαγωγούς  που θέλουν να εντάξουν στη μαθησιακή διαδικασία τις νέες τεχνολογίες. Τέλος, απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θέλουν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να μάθουν νέους τρόπους διδασκαλίας και δημιουργίας δραστηριοτήτων με τη χρήση Τ.Π.Ε.

Σύντομη περιγραφή των εργαλείων

 • Learning apps

  Τα Learningapps είναι μια εύχρηστη web εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για όλα τα μαθήματα όπως για τις Ξένες Γλώσσες, τη Φυσική, την Ιστορία, τα Μαθηματικά, τη Γεωγραφία, Ν. Γλώσσα κ.α. Το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικού τύπου δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα δημιουργία κρεμάλας, σταυρόλεξου, κουίζ, κρυπτόλεξου, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, puzzle και πολλές ακόμη επιλογές για τη δημιουργία δραστηριοτήτων.

 • Padlet

  Το Padlet είναι ένα ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων. Στο Padlet μπορούμε να εισάγουμε εικόνες, βίντεο, αρχεία word, pdf ή να γράψουμε κείμενο. Οι πίνακες ανακοινώσεων μπορούν να αξιοποιηθούν στην σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό, να συνεργαστούν, να διαμοιραστούν εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες.

 • WordArt

  Είναι ένα web 2.0 εργαλείο για τη δημιουργία συννεφόλεξων. Το σύννεφο λέξεων (word cloud) δημιουργείτε από λέξεις - κλειδιά οι οποίες και αποτελούν μία θεματική ενότητα. Η δημιουργία συννεφόλεξων είναι μια πολύ εύκολη και γρήγορη διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του δασκάλου και των μαθητών.

 • StoryboardThat

  Το StoryboardThat είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο μέσω του οποίου εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες κόμικ. Η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών (digital story telling) από τους ίδιους τους μαθητές είναι μια διαδικασία που προάγει την δημιουργικότητα, την φαντασία και εξασκεί τις αφηγηματικές ικανότητές τους.

 • Socrative

  Το Socrative είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν κουίζ και άλλες εκπαιδευτικές ασκήσεις για το μάθημά τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν τις απαντήσεις των μαθητών τους σε πραγματικό χρόνο, καθώς υπάρχει η επιλογή του live για σύγχρονη αξιολόγηση στην τάξη αλλά και μπορεί να ανατεθεί και ως εργασία για το σπίτι (ασύγχρονη αξιολόγηση).

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 25 ώρες και περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε 5 διαφορετικά εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

0 Reviews

e-Wisdom.gr