• Διάρκεια 9 εβδομάδες
 • Διαλέξεις 98
 • Μάθημα Ν.Ε. Γλώσσα
 • Κουίζ 0
 • Ποσοστό επιτυχίας 80
 • Πιστοποίηση Ναι
 • User Avatar

  e-Wisdom

 • Κατηγορία:

  Α΄ Γυμνασίου

 • 1 εγγεγραμμένοι μαθητές
 • Ελληνικά

Το e-Wisdom φέρνει ένα ολοκληρωμένο φροντιστήριο σπίτι σας, σε οποιοδήποτε μέρος και αν είστε μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημά σας οικονομικά, με ασφάλεια και κερδίζοντας χρόνο.

Ν.E. Γλώσσα Α’ Γυμνασίου

Περιγραφή

Πώς γίνεται το διαδικτυακό μάθημα;

Το e-Wisdom λειτουργεί ως φροντιστήριο για Online μαθήματα Γυμνασίου και βασίζεται στη μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης. Τα μαθήματα γίνονται ζωντανά μέσω της πλατφόρμας του e-Wisdom. Ο μαθητής εισέρχεται στην ψηφιακή τάξη του μαθήματος, που έχει επιλέξει να παρακολουθήσει με τους κωδικούς, που του έχουν δοθεί μετά την εγγραφή του στο μάθημα.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και πραγματοποιεί τις ασκήσεις του αξιοποιώντας διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία που καθιστούν τη διαδικτυακή μάθηση αποτελεσματική. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τον ψηφιακό πίνακα της τάξης για να αναρτήσει το υλικό του μαθήματος, να παραδώσει και να γράψει ασκήσεις. Μέσω ειδικών ψηφιακών γραφίδων οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν στο διαδραστικό πίνακα, διορθώνουν ασκήσεις, εκθέσεις και παραδίδουν την ύλη του μαθήματος. Οι σημειώσεις του πίνακα αποθηκεύονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το μαθητή για επανάληψη και εμπέδωση της ύλης.

Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας διδάσκεται από έμπειρους καθηγητές με γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία του αντικειμένου και σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός έχει σχεδιάσει για το μάθημά της Ν. Γλώσσας διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό που κινητοποιεί τον μαθητή και τον εμπλέκει στη διαδικασία της μάθησης. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο εκπαιδευτικός εξετάζει τον μαθητή στην προηγούμενη ύλη, λύνουν μαζί ασκήσεις, παραδίδει την ύλη, ενώ ο μαθητής εκφράζει και λύνει τις απορίες του. Η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί πολύ σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο μαθητής αξιολογείται σε κάθε μάθημα από τον εκπαιδευτικό και λαμβάνει ανατροφοδότηση για τη μαθησιακή του πορεία.
Είναι σημαντικό ο μαθητής να θέσει τις σωστές βάσεις από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας που θα τον οδηγήσουν με επιτυχία στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα του Λυκείου.

Το e-Wisdom φέρνει ένα ολοκληρωμένο φροντιστήριο σπίτι σας, σε οποιοδήποτε μέρος και αν είστε μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημά σας οικονομικά, με ασφάλεια και κερδίζοντας χρόνο.

About this Course

HTML and  CSS Are the Tools You Need to Build a Website Coding for beginners might seem hard. However, starting with the basics is a great way to familiarise yourself with the syntax and the process of what it takes to create a website. 

This course teaches you HTML and CSS, two programming languages that are essential to master when you are creating your website. This coding for beginners course incorporates three aspects of learning. You will be able to learn HTML & CSS theory and immediately apply the knowledge you’ve learned to practical application. Furthermore, all of the code that you will write will be visually represented within the course. This allows you to see how various changes within the code impacts the website developmentLearn a range of practical methods. Everything from framing the problem, to doing user research, collaborative ideation, prototyping and more.

 • Get a new mindset

  Learn a range of practical methods. Everything from framing the problem, to doing user research, collaborative ideation, prototyping and more.

 • Show real-time results

  Learn a range of practical methods. Everything from framing the problem, to doing user research, collaborative ideation, prototyping and more.

 • Learn the innovator's toolkit

  Learn a range of practical methods. Everything from framing the problem, to doing user research, collaborative ideation, prototyping and more.

What will you achieve?

HTML and CSS Are the Tools You Need to Build a Website Coding for beginners might seem hard. However, starting with the basics is a great way to familiarise yourself with the syntax and the process of what it takes to create a website.

 • Learn a range of practical methods. Everything from framing the problem, to doing user research, collaborative ideation, prototyping and more.

 • Learn a range of practical methods. Everything from framing the problem, to doing user research, collaborative ideation, prototyping and more.

 • Learn a range of practical methods. Everything from framing the problem, to doing user research, collaborative ideation, prototyping and more.

0 Reviews

Write a Review

e-Wisdom.gr