• Διάρκεια 8 ώρες
 • Διαλέξεις 5
 • Μάθημα Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Κουίζ 1
 • Ποσοστό επιτυχίας 80
 • Πιστοποίηση Ναι
 • User Avatar

  e-Wisdom

 • Κατηγορία:

  Εκπαίδευση Ενηλίκων

25,00€
 • 5
  2 κριτικές
 • 18 εγγεγραμμένοι μαθητές
 • Ελληνικά

Στο e-Wisdom τα ετήσια e-Learning προγράμματα διεξάγονται με ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-Wisdom.

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σχετικά με το σεμινάριο

Περιγραφή του Σεμιναρίου

Στο σεμινάριο επιδιώκουμε την εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στην παιδαγωγική αξιοποίηση του κουίζ στην καθημερινή διδακτική πράξη και την διαδικτυακή διδασκαλία.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν για την παιδαγωγική αξία της παιχνιδοποίησης στη μάθηση και να γνωρίσουν τη θεωρία Gamebased learning. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα λογισμικά Quizziz, Kahoot, Quizlet και Quizalize μέσω βιντεομάθημάτων.

Ειδικότερα, θα επικεντρωθούμε στον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων προβάλλοντας καλές πρακτικές αξιοποίησης του κουίζ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.

Τι θα μάθουμε;

Στο τέλος του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους κουίζ για όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση δημιουργούν το δικό τους υλικό και θα γνωρίζουν πώς να αξιοποιούν τα κουίζ στην οnline διδασκαλία τους. Μέσα από την αξιοποίηση των κουίζ θα μπορούν να αξιολογούν τους μαθητές τους, να παρακολουθούν ελέγχουν την πρόοδό τους και να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση.

Τι περιλαμβάνει: 

Η Παιδαγωγική θεωρία “ Game based learning”

 • Σχέδιο διδασκαλίας με τα εργαλεία Quizziz, Kahoot, Quizlet Quizalize
 • Βίντεoμαθήματα με την αναλυτική χρήση του κάθε εργαλείου κουίζ
 • Ε-book με αναλυτικές περιγραφές, παραδείγματα και οδηγίες αξιοποίησης των εργαλείων κουίζ

Σύντομη περιγραφή των εργαλείων:

 • Quizziz

  Το Quizziz είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κουίζ που μπορούν να παιχτούν στην τάξη ή και να ανατεθούν από τον εκπαιδευτικό ως εργασία για το σπίτι. Οι μαθητές μαθαίνουν παίζοντας και αξιολογούνται μέσα από το εργαλείο, ενώ μπορούν να λάβουν και άμεση ανατροφοδότηση.

 • Kahoot

  Το Kahoot είναι ένα δωρεάν, εύχρηστο, διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών τύπων κουίζ, αφού υπάρχουν οι επιλογές Quiz, Jumble, Discussion, και Survey. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τον τύπο του κουίζ που θέλει να δημιουργήσει ανάλογα με τον εκπαιδευτικό του στόχο.

 • Quizlet

  Το ψηφιακό εργαλείο Quizlet δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας κουίζ που μπορούν να παιχτούν στην τάξη και online ατομικά ή σε ομάδες. Το Quizlet παρέχει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τύπων ασκήσεων, όπως flashcard, Spell, Write, Test, Gravity, Learn, Live.

 • Quizalize

  To Quizalize είναι ένα εύχρηστο ψηφιακό εργαλείο δημιουργίας online κουίζ. Το εργαλείο αυτό παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιολογεί την μαθησιακή πορεία του κάθε εκπαιδευόμενου και να του παρέχει άμεσα επιπρόσθετο υλικό μελέτης ανάλογα με τις επιδόσεις του στο κουίζ.

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες και περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε 4 διαφορετικά εργαλεία δημιουργίας κουίζ.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

2 Reviews

5

Άψογη επιλογή διδακτέας ύλης

5

Το καλύτερο online φροντιστήριο!

e-Wisdom.gr