ΙΣΤΟΡΙΑ – Α’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται από καθηγητές με γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία του αντικειμένου και σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου.Ο εκπαιδευτικός έχει σχεδιάσει για το μάθημα της Ιστορίας Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Υλικό, όπως για παράδειγμα παρουσιάσεις, κουίζ, ιστορικές…

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών  διδάσκεται από καθηγητές με γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία του αντικειμένου και σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου. Ο εκπαιδευτικός έχει σχεδιάσει για το μάθημά του διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως για παράδειγμα παρουσιάσεις, κόμικ,…

e-Wisdom.gr