ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΙΖ ΣΤΗΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Περιγραφή Σεμιναρίου Στο σεμινάριο επιδιώκουμε την εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στην παιδαγωγική αξιοποίηση του κουίζ στην καθημερινή διδακτική πράξη και την διαδικτυακή διδασκαλία. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν για την παιδαγωγική αξία της παιχνιδοποίησης στη μάθηση και να…

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων (Web 2.0) στην διδασκαλία

Περιγραφή σεμιναρίου Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και οι ξαφνικές αλλαγές με την εισαγωγή της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας δημιούργησαν νέα δεδομένα και προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς, προέβαλαν νέες ανάγκες, άλλαξαν και επαναπροσδιόρισαν τους μαθησιακούς στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας.…

e-Wisdom.gr