ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

16,00 / month

Κατηγορία:

Περιγραφή

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών  διδάσκεται από καθηγητές με γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία του αντικειμένου και σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου. Ο εκπαιδευτικός έχει σχεδιάσει για το μάθημά του διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως για παράδειγμα παρουσιάσεις, κόμικ, animation, κουίζ, ψηφιακές ασκήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου με σκοπό την κινητοποίηση  και την εμπλοκή του μαθητή  στη διαδικασία της  μάθησης, την κατανόηση του μαθήματος, την ανατροφοδότηση και την αυτοαξιολόγησή του. Ο τρόπος διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών βοηθά το μαθητή να κατανοήσει σε βάθος τα νοήματα των κειμένων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, όπως και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που θα συναντήσει.