Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό με Scratch

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό.