ΙΣΤΟΡΙΑ – Α’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

16,00 / month

Κατηγορία:

Περιγραφή

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται από καθηγητές με γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία του αντικειμένου και σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου.Ο εκπαιδευτικός έχει σχεδιάσει για το μάθημα της Ιστορίας Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Υλικό, όπως για παράδειγμα παρουσιάσεις, κουίζ, ιστορικές γραμμές και εννοιολογικούς χάρτες. Στόχος του σχεδιασμού του μαθήματος είναι η  κινητοποίηση  του μαθητή  και η εμπλοκή του στη διαδικασία της  μάθησης. Η καινοτομία στον τρόπο διδασκαλίας του e-Wisdom βοηθά το μαθητή να κατανοήσει σε βάθος τα κίνητρα, τις αφορμές και τα αίτια που οδήγησαν στα διάφορα ιστορικά γεγονότα και να καλλιεργήσει δεξιότητες, όπως η κριτική ικανότητα και η αναλυτική σκέψη.